Избери производител:

Image Fanatic Floating - плуващ.. от 10.90 лв


Roach - плуващ от 12.10 лв


Roach Deep Runner - плуващ от 12.10 лв


Sparky Shad - потъващ от 11.80 лв


Boxer Shallow Runner - плуващ от 10.70 лв


Boxer Super Deep Runner - плуващ.. от 10.50 лв


Bullhead Super Deep Runner - плуващ.. от 10.50 лв


Bullhead - потъващ от 9.10 лв


Butcher - потъващ от 9.10 лв


Butcher Super Deep Runner - плуващ.. от 10.40 лв


Executor Shallow Runner - плуващ.. от 9.20 лв


Executor Super Deep Runner - плуващ.. от 10.80 лв


Freediver Super Deep Runner - плува.. от 17.80 лв


Freediver Saltwater Super Deep Runn.. от 17.80 лв


Frisky Shallow Runner - плуващ.. от 11.20 лв


Frisky Deep Runner - плуващ от 10.90 лв


Hornet Deep Runner - плуващ от 8.70 лв


Hornet Super Deep Runner - плуващ.. от 9.80 лв


Hornet Deep Runner - потъващ от 8.50 лв


Rattlin Hornet - плуващ от 11.10 лв


Hornet Deep Runner 9F - плуващ.. от 19.50 лв


Image Tiny - потъващ от 8.70 лв


Lil Bug - плуващ от 9.10 лв


Bass Bug - плуващ от 15.20 лв


Minnow - плуващ от 9.10 лв


Minnow Super Deep Runner - плуващ.. от 10.50 лв


Minnow - потъващ от 9.10 лв


Perch - плуващ от 11.80 лв


Perch Super Deep Runer - плуващ.. от 12.60 лв


Pike - плуващ от 11.20 лв


Pike Super Deep Runner - плуващ .. от 11.50 лв


Pike - чупещ, плуващ от 12.80 лв


Skinner - плуващ от 11.40 лв


Sting Suspending - неутрален.. от 9.70 лв


Thrill - потъващ от 10.80 лв


Whacky - плуващ от 13.90 лв


Whitefish Super Deep Runner - плува.. от 13.80 лв


Whitefish Jointed Deep Runner - плу.. от 14.90 лв


Fatso - плуващ от 19.20 лв


Fatso - потъващ от 17.30 лв


Slider - плуващ от 17.40 лв


Slider - потъващ от 10.70 лв

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>