Избери производител:

Гаранционни условия на St.Croix

Производител: St. Croix

Условия на гаранцията

ЕТ"Кутрева" осигурява гаранция за продаваните продукти съгласно законовите разпоредби на държавата, при предоставяне на фактура или касова бележка.
Гаранционната карта се попълва в два екземпляра – един за клиента и един се връща на вносителя в десет дневен срок от датата на продажбата.
Гаранцията е валидна само, ако тази гаранционна карта е попълнена четливо с химикал, подписана и подпечатана.

Гаранцията е невалидна, ако втория екземпляр не е получен във фирмата в рамките на 10 дни от датата на продажбата. Всички рекламации трябва да се предявяват към ЕТ"Кутрева", от който е закупена стоката.

Фирмата производител - St.Croix ще поправи или замени (по свой избор) описаната по-горе пръчка, безплатно ако тя се повреди поради дефекти в материалите или изработката за целия живот на същата. Тази гаранция се отнася само за първия собственик и не може да се прехвърля на друг.

Фирмата си запазва правото да замени модел, който е спрян от производство с настоящ модел по свой избор.

Гаранцията е невалидна в случаите, когато пръчката е била повредена поради:


 • неправилно или безотговорно използване или съхранение;

 • повреди причинени от нормално физическо износване;

 • повреда в следствие на природни стихии или пожар;

 • преднамерено повреждане;

 • неправилен транспорт;

 • неспазване на инструкцията за работа;

 • механични удари, падане, вибрации, въздействие на чуждо тяло и кражби;

 • ремонт или модификация, извършени от клиента или от трети лица;

 • работа при неподходящи условия;

 • инцидент;

 • загуба;

 • когато има несъответствие между данните на изделието и тези на гаранционната карта или при опити за фалшификация;

Тази гаранция е ограничена само до поправката или замяната на самата пръчка и не покрива директна, индиректна, последваща, инцидентна или друг тип вреда в резултат от използването на този продукт.
Повредената пръчка трябва да се представи за рекламация в магазина, от който е закупена цяла – с всички здрави и счупени части. Магазинерът я предава на вносителя, а той на производителя (фирма St.Croix), който взима окончателното решение дали счупената част може да бъде заменена безплатно или трябва да бъде платена. Клиентът ще бъде своевременно уведомен за това решение.

Не се разрешава издаването на дубликат на гаранционната карта!


Обслужването на изделието в гаранционния срок и уреждането на рекламациите е съгласно БДС.
Когато гаранцията е невалидна всички разходи по ремонта се заплащат от клиента.

*Настоящата гаранция не отменя законовата 24 месечна гаранция на продукта по чл. 115 и не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 119 от ЗЗП

*Вносителят си запазва правото да предостави продукта на „Булгарконтрола" за оглед и изготвяне на становище относно повредата като трето независимо лице. При необходимост се произнася и Производителя на продукта.

Правилна употреба и съвети за безопасност

 • Ако примамката ви се закачи и не може да бъде откачена, то насочете пръчката към закачката и дърпайте право назад. Така натоварването се поема от влакното, а не от пръчката. А това означава, че никога няма да повредите своята въдица при закачка.

 • Избягвайте да вдигате прекалено нагоре (и назад) пръчката при вадене на риба. Опасността от счупване е много по-голяма ако ъгълът на огъване е прекалено малък. Старайте се пръчката да е огъната в широка, плавна дъга.

 • Не хващайте колената над дръжката по време на вадене на риба. Това ще концентрира натоварването в една единствена точка (там където е ръката ви) вместо да позволи на пръчката да разпредели натоварването по цялата дължина.

 • Не надвишавайте препоръчаната здравина на влакното за вашия модел.

 • Бъдете особено внимателни при транспортиране на въдицата си. Резки и драскотини по секциите намалят тяхната здравина значително. При транспорт винаги разглабяйте напълно пръчката и използвайте защитен калъф.

 • След риболов в солена вода е добре пръчката да бъде изплакната с течаща вода. Отделете особено внимание на металните рамки на водачите и останалите метални части по въдицата.

 • Когато замятате тежки мухи, внимавайте да не ударите пръчката с мухата. Това поврежда секцията и силно намалява здравината й.

 • Никога не използвайте карбонова пръчка по време на гръмотевична буря. Карбонът е отличен проводник на електричество.

Правилно сглобяване на въдицата

 1. Отстранете всякакви замърсявания от „мъжката" част на сглобката преди да сглобите пръчката.

 2. Бавно завъртете и натиснете секциите докато водачите се подредят в една линия.

 3. Периодически нанасяйте тънък слой от специалната вакса на St.Croix върху „мъжката" част на сглобката. Това спомага за по-доброто сцепление и няма да позволи секцийте да се разглобят по време на употреба, а също ги предпазва и от износване.


Цена *


ВЛЕЗ, ЗА ДА ПАЗАРУВАШ


  * Всички цени са крайни и не се добавя ДДС.