Избери производител:

Super Champion Roach

Производител: Van Den Eynde

В масово производство едва от 1999г, SUPER CHAMPION ROACH е била пазена в тайна от Мarcel Van Den Eynde в продължение на 40 години и му е помогнала да спечели голяма част от победите си. Тази захранка е идеална за употреба в спокойни и бавнотечащи води, но може да бъде използвана и в бързотечащи води.

Разбъркайте енергично за да получите идеалната консистенция за червеноперка. Прекарайте цялата смес през едро сито за захранка.

Трикове:
- Добавете птичи тор при риболов на едра червеноперка.
- Добавете царевични бисквити (ТТХ) при риболов на платика.
- При определени условия подаването на малки топки захранки на равномерни интервали може да се окаже печеливша стратегия.

Винаги се старайте в захранката да има и от стръвта, с която ловите.

Инструкции за риболов:
- Спокойни води: 2,5kg SUPERCHAMPION, ROACH + 200gr BOILED HEMP + 100gr ROACH + 0,5kg птичи тор.
- Бавнотечащи води: Утежнете чрез добавяне на 1кг SECRET и допълнително птичи тор.
- Бързотечащи води: Утежнете чрез добавяне на 1kg SECRET + 1kg CANAL и допълнително птичи тор.

Можете да прочетете повече за пакетирани захранки в нашия Блог.


Koд Артикул Разфасовка Цена *
320121 White 1кг. 7.80 лв
320120 Black 1кг. 7.80 лв


ВЛЕЗ, ЗА ДА ПАЗАРУВАШ


  * Всички цени са крайни и не се добавя ДДС.