Избери производител:

Контакти, Риболовен магазин

Онлайн магазин за риболовни принадлежности


ЕТ”Кутрева-Христинка Иванова”
Седалище и адрес на управление: гр.Сливен ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12
Адрес за упражняване на дейността: гр. Сливен, ПК 8803, кв.”Даме Груев”, бл.15, партер
Данни за кореспонденция:гр.Сливен ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12

Email: ribolovenmagazinbg@gmail.com
тел: +359888419114
тел: +359887811773


Вписване в публични регистри: ЕИК 200762928
МОЛ: Христинка Иванова Кутрева

Уважаеми клиенти,информираме Ви,че съгласно изискванията на нормативната уредба сте задължени да съхраните касовата бележка за закупените стоки до приключване на договора.
Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.
Тел.за контакти с ТДД: 0700 18 700

Работно време:

- поръчки онлайн в RibolovenMagazin.bg се приемат денонощно.
- поръчки и всякакви други въпроси от 8.00 часа до 20.00 часа.


Голямо разнообразие на принадлежности и всякакви такъми необходими за риболов ще намерите в RibolovenMagazin.bg Заповядайте!

Наслаждавайте се на хобито си!